Kontakt

Korešpondenčná adresa:       

ODPADservis s.r.o.                                                   
Hroncova 1                                                                      
040 01 Košice

Kontakt:             
                            + 421 907 868 906
                            + 421 902 731 621
                            odpadservis@odpadservis.sk

Adresa na zasielanie hlásení a SLNO: info@odpadservis.sk

Fakturačná adresa:

ODPADservis s.r.o.                                                   
Nemcovej 4                                                                 
040 01 Košice
IČO: 48 285 226 
DIČ: 21 2011 9672
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37827/V
 

 

Lucia Lengyelová

   Mgr. Lucia Lengzelová

               5 rokov praxe s odpadmi
        

               +421 907 868 906
               info@odpadservis.sk

Jaroslav Polaček

   Ing. Jaroslav Polaček
               18 rokov praxe s odpadmi
                 5 rokov praxe v riadení samosprávy

               +421 902 731 621
                polacek@odpadservis.sk

Marta Polačeková

 Ing. Marta Polačeková
             25 rokov praxe v poradenstve na úseku životného prostredia 
             
      
             odpadservis.polacekova@gmail.com