Kontakt

Korešpondenčná adresa:       

ODPADservis s.r.o.                                                   
Hroncova 5                                                                      
040 01 Košice

Kontakt:             + 421 902 731 621
                           + 421 903 243 634
                           + 421 910 897 666
                            odpadservis@odpadservis.sk

Adresa na zasielanie hlásení a SLNO: info@odpadservis.sk

Fakturačná adresa:

ODPADservis s.r.o.                                                   
Nemcovej 4                                                                 
040 01 Košice
IČO: 48 285 226 
DIČ: 21 2011 9672
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37827/V
 

 

Ing. Jaroslav Polaček

   Ing. Jaroslav Polaček
               15 rokov praxe s odpadmi
                 5 rokov praxe v riadení samosprávy

               +421 902 731 621
                polacek@odpadservis.sk

Ing. Marta Polačeková

 Ing. Marta Polačeková
             20 rokov praxe v poradenstve na úseku životného prostredia 
             
             +421 903 24 36 34

             odpadservis.polacekova@gmail.com