VZN obce o nakladaní s odpadmi

VZN o odpadoch, VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, odpadservis, odpady, VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o  odpadoch

Pozrite si návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

K dispozícii nová revidovaná verzia 2.5.

Každá obec je povinná prijať nové VZN o odpadoch v súlade s prechodnými ustanoveniami zákona o odpadoch do 30.06.2016.

V prípade, že máte záujem dopracovať toto VZN  „na kľúč“, tak aby rešpektovalo vaše miestne pomery, informujte sa o cene. V cene sú zahrnuté konzultácie  aj s prezentáciou na príslušnej komisii ŽP,  prípadne obecnom zastupiteľstve.

Dokument nájdete TU.

 

Ostatné predpisy zákona o odpadoch nájdete TU.

 

Ako na to? I Pomôžeme Vám? I Kontakt

 

TIP: 
Tak ako pre Vás pracujú externí poradcovia v oblasti práva a ekonomiky, tak v zmysle nového zákona o odpadoch sa dnes nezaobídete bez poradcov v oblasti životného prostredia a to najmä v oblasti odpadov.