Štvrtá novela zákona o odpadoch v pripomienkovom konaní

Do 14. júna 2017 môžete podať pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Návrh zákona bol predmetom skráteného predbežného pripomienkového konania

Materál k pripomienkam nájdete na portály:
SLOV-LEX.sk (legislatívne procesy) / TU 

 

Zmeny môžete adresovať aj priamo k nám na adresu odpadservis@odpadservis.sk