Poradenstvo pre obce a mestá

evidencia odpadov, obce, mestá odpady, ohlasovacie povinnosti, ohlásenia, životné prostredie

Tak ako pre Vás pracujú externí poradcovia v oblasti práva a ekonomiky, tak v zmysle nového zákona o odpadoch sa dnes nezaobídete bez poradcov v oblasti životného prostredia a to najmä v oblasti odpadov.

Úlohou samosprávy nie je len zabezpečiť vývoz odpadov, ale aj napĺňať celý rad legislatívnych úloh, ktoré štátna správa vyžaduje. Novým zákonom o odpadoch sa posilňujú úlohy obcí a miest, čím sa zvyšujú aj nároky na samotnú odbornosť úradov.

Využite bezplatnú konzultáciu ako aj rady ľudí, ktorí aktívne pracujú pre samosprávu a podieľajú sa na legislatívnom procese Slovenskej republiky v odpadovom hospodárstve.

Naším cieľom nie je ovplyvňovať Vaše rozhodnutia týkajúce sa Vašich dodávateľov. Našim cieľom je nastaviť a dohliadať na procesy, ktoré ste v zmysle zákona povinný dodržiavať. Na druhej strane dostatočnou odbornosťou dokážete vyvážiť zmluvné vzťahy s dodávateľmi tak, aby ste získali vyššiu kvalitu a nižšiu cenu. A my si myslíme, že to je prvoradou úlohou samosprávy v tomto odvetví.

Využite ibezplatné nformácie a pomoc s:

 • vedením povinnej evidencie jednotlivých odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z.
 • vypracovaním ročných ohlásení na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona 79/2015 Z.z.
 • vypracovaním štatistických hlásení a štvrťročných ohlasovacích povinností,
 • ohlasovaním povinných údajov do informačných systémov štátnej správy,
 • koordináciou zmluvných partnerov, OZV a Koordinačného centra pri výkone služieb v oblasti odpadového hospodárstva a ďalších subjektov,
 • hodnotením zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri nakladaní s odpadom na základe kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti,
 • odborným dohľadom nad spôsobom nakladania s odpadmi a upozorňovať na stav, ktorý je v rozpore so zákonmi,
 • vecnými konzultáciami v zmluvných veciach týkajúcich sa oblasti odpadového hospodárstva,
 • poradenstvom v oblasti odpadového hospodárstva na úsekoch: 
 • výkonom zodpovedného zástupcu - pre nakladanie s nebezpečným odpadom,
 • výkonom zodpovedného zástupcu - pre nakladanie s ostatným odpadom,
 • zastupovaním pred orgánmi štátnej správy ako aj pred zmluvnými partnermi v oblasti odpadového hospodárstva,
 • spoluúčasťou na plánovaných kontrolách orgánmi štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva.
 • upozorňovaním  na zmeny právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

Viac o službách pre samosprávu sa dočitate tu: viac...