PIKTOGRAMI o označovaní a balení chemických látok

Piktogramy podľa smernice 1272/2008

Označenie náhradných dielov, ktoré sú súčasne chemické látky a zmesi

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 01.07.2017 vstupuje do platnosti označovanie náhradných dielov piktogramami podľa NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU  A RADY (ES) č. 2072/2008 o klasifikácii, označovaní a  balení chemických látok a zmesí.

Náhradné diely a zmesi označované symbolmi dnes už neplatnej SMERNICE 1999/45/ES EUROPSKEHO PARLAMENTUI A RADY o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov, môžu byť predávané cez pult len do 31.05.2017.

S ohľadom na vyššie uvedené doporučujeme vykonať kontrolu skladových zásob uvedených náhradných dielov a prípadne zistené zásoby týchto dielov, označených symbolmi už neplatnou smernicou 1999/45/ES prednostne  predali resp. spotrebovali vo vlastnej dielni do 31.05.2017.