Ohlasovacia povinnosť pre prúd elektroodpadov a akumulátorov

evidencia odpadov, ohlasovacie povinnosti odpady, Ohlásenie o vzniku odpadov, elektroodpady, batérie, akumulátory, poradenstvo v odpadoch, povinná dokumentácia

Do 20 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka v zmysle § 41 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch, ste povinní štvrťročne ohlasovať pre prúd použitých batérií a akumulátorov ako aj pre prúd elektroodpadov odobraté množstvá. Prvý termín uplynie 20.04.2016.

TIP: Tak ako pre Vás pracujú externí poradcovia v oblasti práva a ekonomiky, tak v zmysle nového zákona o odpadoch sa dnes nezaobídete bez poradcov v oblasti životného prostredia a to najmä v oblasti odpadov. 
Požadujete viac informácii?
Spracovanie dokumentácie pre Vašu spoločnosť.