Január 2017 - dôležité termíny

Najhektickejší mesiac na výkazníctvo je január. Najskôr treba podať hlásenie za nebezpečné odpady, potom akumulátory, následne hlásenia Organizáciám zodpovednosti výrobcov za obaly a elektroodpady. Nezabudnite aj na štvrťročné ohlásenie.  V januáry podávame posledný krát aj paragraf 58.

10.01. Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade.

20.01. Ohlásenie o batériach a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi.

20.01. 4Q. Ohlásenie o starých vozidlách

23.01. Hláenia pre OZV a samosprávu - obaly.

23.01. Hláenia pre OZV a KC - elektroodpady.

25.01. Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov.

31.01. 4Q. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

31.01. Oznámenie o zbere alebo výkuope odpadu.

01-31.01. Priebežná evidencia.

 

Potrebujete pomôcť s dokumentáciou?
Čo s odpadom? Hľadáte riešenie?