EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Evidenčný list odpadu, Odpad, Hlásenia o odpadoch, tlačivá odpady

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa riadi podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
(Evidenčný list odpadu PDF, DOC, XLS stiahnete v prílohe)

Evidencie sa vedú a ohlásenia sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 až 23  predmetnej vyhlášky alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát. Spôsob vypĺňania Evidenčných listov na nachádza v prílohe č. 1 vyhlášky.

Ostatné predpisy zákona o odpadoch nájdete TU.

Ako na to? I Pomôžeme Vám? I Kontakt